Denk negatief!

U zit ongetwijfeld weleens niet zo lekker in uw vel. De Nationale Mental Coach kan u in dat geval niet helpen. Hij maakte direct na zijn aanstelling korte metten met die uitdrukking. Dat is een krachtige opening, waarmee hij zich onderscheidt van het overweldigende aanbod aan coaches die er juist wel op uit zijn om u met hun holle praatjes te helpen wanneer u niet lekker in uw vel zit. Daartoe beschikken ze over uiteenlopende methodieken die worden afgeschuimd van een borrelende brij van schijnwijsheid, pseudo-wetenschap, psychologie van de koude grond, esoterie en hippie-ideologie. Geen van deze methodieken haalt aantoonbaar iets uit, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat u erin gelooft. U, die niet zo lekker in uw vel zit.

De essentie van deze wirwar aan duurbetaalde wartaal is het streven naar een positief denken. U moet positief denken over de doelstellingen die u zichzelf stelt, zoals hoe uw baantje er over tien jaar uitziet of uw gezinnetje, welke nog op klei te bouwen vinexwoning u ongetwijfeld zult betrekken of dat u volgend jaar eindelijk die Toyata Prius van uw dromen kunt bezitten. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat u positief denkt over uzelf. Erg opzienbarend is uw leven niet, maar u bent goed. U kunt het!

Stel, u ligt straks op uw sterfbed terug te blikken op uw leven, een leven uit miljoenen. U telt uw successen, uw carrièrestappen, de complimenten van de baas, uw vinexwoningen, uw geliefden, het nageslacht dat nu snikkend rond uw bed staat. Het was een asgrauw leven waarin u weinig heeft kunnen leggen dat echt van uzelf was. En dat is uw eigen schuld! U heeft nooit een noemenswaardige daad van verzet gepleegd, u bent nooit in opstand gekomen. Integendeel, u bent over al die nietswaardige dingen positief blijven denken, om ze te doen slagen. U pruttelt iets over het mooie leven dat u heeft geleid, maar in dit laatste moment zit u niet zo lekker in uw vel. Uw dierbaren zullen niet weten of die allerlaatste traan in uw ooghoek er een van dankbare ontroering is of van uiterste bestaansnood.

Een dergelijk drama is zeer eenvoudig te voorkomen, namelijk door negatief te denken. Erken en benoem alle kutzooi om u heen. Scheld erop, vloek en tier. U merkt onmiddellijk resultaat. Er opent zich een wereld aan mogelijkheden. Alle ellende die u uit de weg kunt ruimen zult u direct aanpakken. Helaas zal dat voor het meeste wat zich voordoet niet mogelijk zijn. U heeft er te weinig of helemaal geen invloed op. Juist in die gevallen is het negatieve denken uiterst effectief. U accepteert het onvermijdelijke en eist daarnaast direct ruimte voor uzelf op. Die ruimte is helemaal van u. U schept en ontdekt er wat u maar wenst. U kunt er worden wie u bent, in tegenstelling tot al die positieve denkers die allemaal hetzelfde soort lege huls zijn. Alles wat niet binnen hun wereld valt, is nu in potentie van u. Hun wereld is klein en verstikkend, die van u is oneindig groot. En dat alleen dankzij uw grenzeloze negativiteit over allerlei flutaangelegenheden.

Met negatief denken kunt u heel klein beginnen. Nogmaals, u zult direct resultaat merken en u heeft daar geen bazelende coach bij nodig. Benoem een irritatie in uw leven die blijft doorzeuren en formuleer daar vervolgens het meest voor de hand liggende antwoord op. De Nederlandse keuken is voor mij altijd een verschrikking geweest. (Ik noem dit als een klein voorbeeld – dat het in feite een centraal thema in mijn leven is doet even niet ter zake.) Nu kun je daar positief tegenover gaan staan, en je voordeel doen met het weinige wat er wel goed en aangenaam aan is. Dan moet je dus iedere dag weer het goede gaan najagen en uiteindelijk vreet dat energie. Bovendien zijn je dagelijkse problemen er niet mee opgelost. Te denken valt alleen al aan de sociale frictie die ontstaat als je voortdurend bezig bent om onder etentjes uit te komen. Beter is het daarom de Nederlandse keuken integraal te verguizen. Dan is er geen ontkomen meer aan. Altijd was ik te lui om in de keuken te staan, maar dankzij mijn nietsontziende negativiteit besloot ik van de ene op de andere dag om zelf te gaan inkopen en koken. Meteen bleek ik als kok niet geheel onverdienstelijk en daar heb ik nog iedere dag plezier van.

Ooit was u smoorverliefd, maar nu, niet eens zo gek veel later in uw leven, zit u al met een lelijke oude zeur van een vrouw. U voelde die bui al wel hangen, maar nu het zover is gekomen bent u toch enigszins van de kaart. U kunt nu al het goede in haar inventariseren, hopende dat dat wel van blijvende aard is, en proberen hoe lang u het aan de hand daarvan kunt uithouden. Natuurlijk laat u uzelf ook van uw beste kant zien. Investeren in de relatie heet dat. Een positieve houding. Beter is het om nog dezelfde avond ergens aan de bar te gaan hangen, een lekker wijf te versieren en daarmee meteen flink van bil te gaan. U kunt ervoor kiezen om dat onopgemerkt te doen (bijvoorbeeld omdat u bang bent straks alimentatie te moeten betalen), maar dat geeft stress en het beste is om open kaart te spelen en uw vrouw hoe dan ook zo snel mogelijk aan de straat te zetten. Hoe negatiever u de zaak aanpakt, hoe weidser het arcadische landschap van nieuwe mogelijkheden zich voor u zal openen.

Zo kan ik voorbeelden blijven noemen, maar beter is het om zelf direct te beginnen met negatief denken. Ik hoef u daar niet in te coachen. U behaalt de beste resultaten geheel op eigen kracht. Ik ben ervan overtuigd dat u er goed in bent.

Feest

Naast ziekte, dood, armoede, werk en schoonfamilie is er weinig zo schadelijk voor je geestelijk welzijn als feest. Mijn studievriend die zelfmoord pleegde vatte zijn innerlijke kwelling en verscheurdheid, zijn verhouding tot de wereld, samen in het motto: “Het leven is een feest.” Kernachtiger is het ongeluk nauwelijks uit te drukken.

Het ergst zijn de volksfeesten, zoals het carnaval, de Nijmeegse zomerfeesten, de popconcerten en de voetbaloverwinningen. In het volksfeest gaat de holle massamens op in het grotere geheel van zijns gelijken en wordt wat in hem aan individualiteit aanwezig is opgeheven. Deze depersonalisatie geeft een gevoel van “feestvreugde.” Het grote voordeel van de volksfeesten is dat de persoon achter het gewillige meisje je volstrekt koud laat; een voordeel dat in mijn geval op een gegeven moment niet meer opwoog tegen het gevoel van verstikking en ontmenselijking, zodat ik besloot mij voor altijd verre te houden van volksfeesten. Toch kreeg ik er nog jaren veel van mee. Zo kon ik na bijna ieder Nijmeegs volksfeest mijn BMW naar de schadehersteller brengen en de stront uit mijn portiek scheppen. Het kwellen van anderen is inherent aan al deze vrolijkheid.

Van een andere aard zijn de “feestjes,” dat wil zeggen de feesten en partijen waar je binnen een beperkte ruimte in aanraking komt met lieden waar je anders met een wijde boog omheen zou lopen. De conversaties blijven op feestjes in de regel oppervlakkig en dat is maar goed ook. Anders zou je binnen de kortste keren met iedereen slaande ruzie hebben. Op feestjes voel je je verontreinigd – door wat mensen zeggen, door hun gedrag en vaak zelfs louter door hun aanblik.

Om het feestleed voor iedereen dragelijk te maken, is er de feestpil met MDMA als actief bestanddeel. MDMA stimuleert de afgifte van mono-amine signaalstoffen en oxytocine in de hersenen, met als effect een gevoel van euforie en van empathie. Je wordt niet alleen vrolijk, je gaat ook andere mensen lief vinden. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd MDMA ingezet bij depressies en neurotische aandoeningen, en bovendien in de relatietherapie. Als bij de aanblik van je vrouw het bloed je voor de ogen schoot, dan bood deze pil soelaas. Het zal duidelijk zijn waarom dergelijke effecten juist in geval van feest zo wenselijk zijn.

Zelf weiger ik om pillen te slikken tegen feest. Daarom blijf ik er als het even kan weg.