Das Goldene Kalb

Wanneer je eenmaal de overbodigheid van de grote levensvragen hebt ingezien, kun je je aandacht volledig richten op andere vragen die er volstrekt niet toe doen. Waar precies zou de vierstammige eik moeten staan? Hoe leesbaar is het werk van Harry Mulisch eigenlijk? Waar precies loopt de 20 meter-hoogtelijn over de akker? Is Patrick Bateman een seriemoordenaar of iemand met een buitensporig perverse fantasie? Hoe is Das Goldene Kalb komen te liggen waar het ligt?

De zwerfkeien die hier in het laagland liggen zijn tijdens de ijstijden meegevoerd door het landijs, zoals u ongetwijfeld weet. Dat landijs heeft ook heuvels van zand en grind opgestuwd, de zogenaamde stuwwallen. Dat weet u ook, bijvoorbeeld omdat u ooit bent wezen fietsen op de Veluwe of de Sallandse Heuvelrug, waar men tussen de pannenkoekenhuizen wat natuur voor u heeft aangelegd en afgebakend.

Die zwerfkeien dus, die komen uit het noorden en tijdens hun reis zijn ze mooi rond afgesleten. Echter, dat geldt niet voor de zwerkei aan de Kartenspielerweg achter de Jansberg te Grafwegen: Das Goldene Kalb. Dit forse stuk kwartsiet is niet rond afgesleten en heeft niet zo ver gereisd als zijn medezwerfkeien. Maar wat vreemder is: het komt uit het zuiden. Dit gesteente komt voor op het Rijnlands Leisteenplateau, honderden kilometers stroomopwaarts.

De gangbare verklaring is dat het op of in een ijsschots een Rijnreis heeft gemaakt en vervolgens door het landijs is meegevoerd en achtergelaten op de helling van de zojuist opgestuwde Jansberg. Dat is een kras verhaal waar ik niets van geloof.

Het Kalf ligt er al sinds mensenheugenis en het is niet aannemelijk dat een grappenmaker het er heeft neergelegd. Daar is het veel te zwaar voor, maar mogelijk hebben de reuzen en draken die vroeger het Rijnland bewoonden er een rol in gespeeld.

Graag zou ik van een (amateur)geoloog vernemen hoe dit mogelijk is. En anders, een sterk verhaal is natuurlijk ook goed. U ontvangt een fles absint als ik onder de indruk ben van uw verklaring, maar de kans daarop is vanzelfsprekend uiterst gering.

Das Goldene Kalb

2 Replies to “Das Goldene Kalb”

  1. Scheisse, ik was nog iets vergeten.

    Toevallig stond ik vanochtend bij het opschmucken des gelaats na te denken over levensvragen. Op het VWO moesten we daar in de lessen levensbeschouwing diep over nadenken. Het waren er vijf, en het had iets te maken met goddelijk geloof, lijden, dood en nog twee zaken die ik vergeten ben.

    Toentertijd peinsde ik me suf over dit soort zaken. Ik was veertien of vijftien en mijn hormonen dwarsboomden die gedachten nog net niet.

    Nu, negen minuten na mijn zeventiende verjaardag – volgens mijn kleuters- vraag ik me af waarom ik daar nooit meer over pieker.
    Dat komt omdat ik het antwoord op die vragen weet. Voor verdere info verwijs ik je naar de Facebookquiz over moderne filosofen en de Wikipediabijdrage over nihilisme 😉

Geef een reactie